മെട്രോ - കവിത


Drupath Gautham
admin 29-07-2017 01:13 Poems 1155

ഇരുട്ടിന്‍റെ  കാത്തിരിപ്പിലേയ്ക്ക് ,

ഒരു തെറുപ്പുബീഡി കത്തിച്ച്

ചുമച്ച്ചുമച്ച് ചോരതുപ്പി 

പിടിച്ചുപറിക്കാരനായ   ഒരു പകല്‍ 

വന്നുനില്‍ക്കുന്നു .....!


പണിതുകൊണ്ടിരുന്ന 

ആവിപറക്കുന്ന തണല്‍ 

വെയിലിന് 

കിട്ടിയ കാശിനുവിറ്റ്

മരം അതില്‍  ഓടിക്കയറുന്നു   ...!


രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തിയ ,

പുരാതനമായ 

എല്ലാ  ഓര്‍മ്മകളും 

അതിന്‍റെ  ഇറക്കത്തിന്‍റെ  വളവുകളില്‍  വെച്ചേ 

കൊല്ലപ്പെടുന്നു  .....!


അതിന്‍റെ സ്രഷ്ടാവിനെ…ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടെ,

പൂര്‍ത്തികരിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ ,

അത്രയും സൂക്ഷ്മതയില്‍  

അളന്നളന്നുവെട്ടിയതിന്‍റെ 

പാടുകള്‍ ചേര്‍ത്തുവെച്ചതായിരിക്കും 

എല്ലാ നിര്‍മ്മിതികളും.....!                  

                               

ഒരാശ്ചര്യവും

അതിന്‍റെ..ചിഹ്നത്തിലേക്ക്  വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നതുപോലെ ,

ഒരക്ഷരവും…

അതിന്‍റെ…വാക്കുകളില്‍…സുരക്ഷിതമാക്കപ്പെടുന്നില്ല ...!


സൂക്ഷിക്കൂ ..........  ,

വാക്കിന്‍റെ 

ഏറ്റവും അപകടംപിടിച്ച

വളവാണ്

കവിത .......!

(മാതൃഭൂമി കോളേജ് മാഗസിന്‍)

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive